Psychologische zorg

Problematiek

Ieder mens maakt in zijn leven wel eens een periode door waardoor hulp van buitenaf, een steuntje in de rug, handig is.

Problemen waar bij geholpen kan worden vanuit de basis geestelijk gezondheidszorg betreffen diagnoses die vermeld staan in de DSM V, zoals:

  • Stemmingsklachten (depressie/somberheid)
  • Angst- en paniekklachten
  • Rouw, verlies en traumaverwerking

Klachten die niet vermeld staan in de DSM worden niet vergoed door de zorgverzekering, maar kunnen wel op eigen kosten behandeld worden.

Dit betreft oa: burn-out-klachten, aanpassingsstoornissen, problemen in de relatie. (Zie tab bedrijfscoaching)

Behandeling

Na de intake wordt gelijk begonnen met de behandeling. Dit is in de vorm van individuele therapie. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de betrokkenheid van belangrijke anderen.

In de behandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende vormen van hulpverlening; o.a.

  • Oplossingsgerichte technieken
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Mindfulness
  • Acceptance and Commitment Therapy

Afspraken worden in samenspraak gemaakt, als ook de frequentie ervan.

Verzekering

Psychologische zorg wordt in principe vergoed in de basisverzekering, wel wordt de behandeling verrekend met de verplichte eigen bijdrage in de gezondheidszorg; voor 2021 een bedrag van 385 euro. Het is raadzaam hier rekening mee te houden.

Voor het lopende jaar zijn er met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten zodat u de behandeling vergoed kunt krijgen. De rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten krijgt u de rekening thuis gestuurd en kunt u deze zelf indienen bij uw verzekering. U krijgt deze dan geheel of gedeeltelijk vergoed. De kosten zijn conform het NZa-tarief.

Voor 2021 is er GEEN contract met VGZ, IZA, IZA Cure, IZZ, Unive, Bewust, Zekur.nl, Zorgzaam en UMC. Bovendien is er geen contract aangegaan met Menzis en alle hierondervallende subverzekeraars!

Houdt u hier aub rekening mee, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan aan t eind van het traject. Het is verstandig even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zeker te zijn van het te vergoeden tarief.

Er bestaan sinds 2014 drie productgroepen, namelijk een kort behandeltraject, een middellang traject en een intensief traject. De aard van de klacht is bepalend voor het traject waarvoor u in aanmerking komt.

Code

Prestatie

Maximumtarief

180001

Kort

€ 522,13

180002

Middel

€ 885,01

180003

Intensief

€ 1434,96

180004

Chronisch

€ 1380,49

Code

Prestatie

Maximumtarief

180005

Onvolledig behandeltraject

€ 228,04

Code

Prestatie

Maximumtarief

198300

ovp niet-basispakketzorg Consult

€ 110,27

Waarneming

Tijdens verlof of vakantie wordt de waarneming van de praktijk overgenomen door 4 collega’s vanuit de intervisie groep. Per keer worden afspraken gemaakt wie dit zal zijn, dit wordt zowel op de website als op de voice mail vermeld, voor u, zodat u weet wie u kunt benaderen indien nodig.
Voor langdurige ziekte of een andere ernstige situatie waardoor ik onverhoopt weg zou vallen is er een praktijktestament opgesteld. Een vaste collega zorgt op dat moment voor de voortzetting van uw behandeling elders.

Crisis

In een eenmanspraktijk is geen crisisopvang mogelijk. Mocht u toch in een voor u uitzichtloze situatie komen buiten kantoortijden is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts, of de huisartsenpost, zodat de crisisdienst van GGZ Delfland ingeschakeld kan worden.

Contact

06-421 955 95
info@geltonpsychologie.nl

Registraties

GZ-Psycholoog (BIG 6905.9088.025)
Kinder- jeugdpsycholoog (NIP)
Klinisch- en orthopedagoog

KvK nr: 27348970

Bezoekadres

Gezondheidscentrum “de Hoed”
Kampveld 10 E
2611 DA DELFT

Google maps