Klachtenprocedure

KlachtenprocedureVoor alle GZ-Psychologen geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychologen, die is opgesteld door de Nederlandse Instituut van Psychologen (zie www.lvvp.nl en www.psynip.nl). Kort samengevat houdt dit in:

  • U heeft recht op informatie.
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
  • U heeft recht op inzage van uw dossier
  • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psynip.nl) en de Wet Klachtrecht cliënten Zorgsector (WKCZ).

Klachtenbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met uw psycholoog niets oplevert, plaats vinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info).

Contact

06-421 955 95
info@geltonpsychologie.nl

Registraties

GZ-Psycholoog (BIG 6905.9088.025)
Kinder- jeugdpsycholoog (NIP)
Klinisch- en orthopedagoog

KvK nr: 27348970

Bezoekadres

Gezondheidscentrum "de Hoed"
Kampveld 10 E
2611 DA DELFT

Google maps