Algemene voorwaarden

  • Gelton Psychologie behandelt binnen de basis GGZ.
  • Om de behandeling via een verzekerd traject te laten verlopen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk; deze dient gedateerd te zijn voor de eerste afspraak.
  • De huisarts mag doorverwijzen wanneer er een vermoeden is van een DSM diagnose
  • Nadat er door de huisarts een indicatie is afgegeven wordt een intakegesprek gepland. U krijgt hierbij een link naar een vragenlijst toegezonden, deze moet aan het begin en aan het eind van een behandeling worden ingevuld.
  • Indien er een diagnose wordt gesteld kan een behandeling worden gestart. Indien er geen sprake is van een diagnose kan u helaas geen verzekerde behandeling volgen bij een psycholoog. U kunt er wel voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, het tarief hiervoor is E 102,50
  • Eventueel kan het gebeuren dat tijdens de behandeling blijkt dat u toch intensievere hulp nodig heeft, dan zalworden verwezen naar andere instanties.
  • Wanneer de behandeling wordt afgerond wordt met u besproken wat het advies is betreffende nazorg en terugvalpreventie. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van de beëindiging van de behandeling.
  • Behandeling in de BGGZ wordt geheel vergoed, behoudens het eigen risico.
  • Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is krijgt u ongeveer tussen de 60 en 80% vergoed. U dient dit zelf na te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Een afspraak dient 24 uur van te voren te worden afgezegd, is dit niet het geval zal een deel van het uur tarief aan u worden doorberekend, de verzekering betaalt dit NIET. Het gaat om een bedrag van 75 euro.

Contact

06-421 955 95
info@geltonpsychologie.nl

Registraties

GZ-Psycholoog (BIG 6905.9088.025)
Kinder- jeugdpsycholoog (NIP)
Klinisch- en orthopedagoog

KvK nr: 27348970

Bezoekadres

Gezondheidscentrum "de Hoed"
Kampveld 10 E
2611 DA DELFT

Google maps