Gelton Psychologie

"Een rotsvast bestaan"


Klachten

 

MET INGANG VAN 01-01-2020 WORDEN ER GEEN KINDEREN ONDER DE 18 MEER IN BEHANDELING GENOMEN.

 

(jong) Volwassenen:

Klachten betreffen stoornissen zoals vermeld in de DSM V:

stemmingsklachten, angstklachten, traumata, eetstoornissen, etc.

 

Klachten die niet vermeld staan in de DSM worden niet vergoed door de zorgverzekering, maar kunnen wel op eigen kosten behandeld worden.

Dit betreft oa: burmout-klachten, aanpassingsstoornissen, problemen in de relatie.

Behandeling

Afhankelijk van de aard van het probleem wordt na de intake begonnen met de behandeling. Dit is in de vorm van individuele therapie . 

Eventueel met betrokkenheid van belangrijke anderen (ouders, partner).

In de behandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende vormen van hulpverlening; o.a.

 • oplossingsgerichte technieken
 • cognitieve gedragstherapie
 • emdr
 • mindfulness

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Gelton Psychologie behandelt binnen de basis GGZ.
 • Om de behandeling via een verzekerd traject te laten verlopen is een verwijsbrief vand e huisarts noodzakelijk; deze dient gedateerd te zijn voor de eerste afspraak.
 • De huisarts mag doorverwijzen wanneer er een vermoeden is van een DSM diagnose
 • Nadat er door de huisarts een indicatie is afgegeven wordt een intakegesprek gepland. U krijgt hierbij eenlink naar een vragenlijst toegezonden, deze moet aan het begin en aan het eind van een behandeling worden ingevuld.
 • Indien er een diagnose wordt gesteld kan een behandeling worden gestart. Indien er geen sprake is van een diagnose kan u helaas geen verzekerde behandeling volgen bij een psycholoog. U kunt er wel voor kiezen om de behandeling zelf te betalen, het tarief hiervoor is E 92,-.
 • Sinds 2015 wordt gewerkt met zorgzwaartepakketten, in welke u terecht komt hangt af van de ernst van de problematiek. Tijdens de intake wordt hier samen naar gekeken en hoort u in welke pakket u komt.
 • Indien de indicatie te zwaar is voor de BGGZ wordt u doorverwezen via de huisarts naar de Specialistische GGZ.
 • Eventueel kan het gebeuren dat tijdens de behandeling blijkt dat u toch intensievere hulp nodig heeft, ook dan wordt het advies gegeven naar de SGGZ door te verwijzen.
 • Wanneer de behandeling wordt afgerond wordt met u besproken wat het advies is betreffende nazorg en terugvalpreventie. Uw hyuisarts wordt op de hoogte gesteld van de beeindiging van de behandeling.
 • Behandeling in de BGGZ wordt geheel vergoed, behoudens het eigen risico.
 • Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is krijgt u ongeveel tussen de 60 en 80% vergoed. U dient dit zelf na te vragen bij uw verzekeringsmaatschappij.
 • Een afspraak dient 24 uur van te voren te worden afgezegd, is dit niet het geval zal een deel van het uur tarief aan u worden doorberekend, de verzekering betaalt dit NIET. Het gaat om een bedrag van 60 euro.

Verzekering

Psychologische zorg wordt  in principe vergoed, wel wordt de behandeling verrekend met de verplichte eigen bijdrage in de gezondheidszorg; voor 2020 een bedrag van 385 euro. Het is raadzaam hier rekening mee te houden.

Voor het lopende jaar zijn er met verschillende zorgverzekeraars contracten afgesloten zodat u de behandeling vergoed kunt krijgen. De rekening wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee geen contract is afgesloten krijgt u de rekening thuis gestuurd en kunt u deze zelf indienen bij uw verzekering. U krijgt deze dan geheel of gedeeltelijk vergoed. De kosten zijn conform het NZa-tarief.

Voor 2020 is er GEEN contract met VGZ, IZA, IZA Cure, IZZ, Unive, Bewust, Zekur.nl, Zorgzaam en UMC. Bovendien is er geen contract aangegaan met Menzis!

Houdt u hier aub rekening mee, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan aan t eind van het traject. Het is verstandig even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zeker te zijn van het te vergoeden tarief.

 

Basis GGZ

Via uw huisarts krijgt u, nadat u met hem of haar uw klachten heb besproken een verwijsbrief. De huisarts meldt hierop de klacht maar geeft ook aan hoeveel consulten u vergoed gaat krijgen voor de behandeling. Mocht dit niet goed zijn ingeschat zal er in samenspraak met uw huisarts een andere beter passende verwijzing worden opgesteld.

Er bestaan sinds 2014 drie productgroepen, namelijk een kort behandeltraject, een middellang traject en een intensief traject. De aard van de klacht zal bepalend zijn voor het traject waarvoor u in aanmerking komt.

  

Code
Prestatie
Maximumtarief
180001
Kort
€ 503,47
180002
Middel
€ 853,38
180003
Intensief
€ 1.383,65
180004
Chronisch
€ 1.330,98
 
Code
Prestatie
Maximumtarief
180005
Onvolledig behandeltraject
€ 219,78
  
Code
Prestatie
Maximumtarief
198300
ovp niet-basispakketzorg Consult
€ 110,27 

 

Klachtenprocedure

Voor alle GZ-Psychologen geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor psychologen, die is opgesteld door de Nederlandse Instituut van Psychologen (zie www.lvvp.nl en www.psynip.nl).

 

Kort samengevat houdt dit in:

 

 • U heeft recht op informatie.
 • U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
 • U heeft recht op inzage van uw dossier
 • U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen

 

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is o.m. geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.info en www.psynip.nl) en de Wet Klachtrecht clienten Zorgsector (WKCZ).

Klachtbehandeling kan, als een gesprek over de klacht met uw psychotherapeut niets oplevert, plaatsvinden via de klachtencommissie van de LVVP (zie www.lvvp.info).


logo